Argentina! Argentina!
Rodrigo Fresán

Prvotina uznávaného argentinského autora se pohybuje na pomezí povídek a románu. Kapitoly sice spojují některé postavy, situace a motivy, ovšem čtenář často nepozná, která postava je fiktivní a která reálná, do kterého z těchto světů jednotlivé osoby patří a jak spolu souvisí.

A tak se například osamělí gaučové prohánějí argentinskou pampou, kuchařský učeň chystá pomstu v luxusní restauraci, hrdina ztraceného románu srazí ve spěchu J. L. Borgese a partyzán na útěku si vychutnává pařížský croissant. Příběhů je ještě mnoho a stejně tak rozmanitá je podoba vyprávění.

Roztříštěnost románu souvisí se skrytými úvahami o roli spisovatele a jeho vztahu ke skutečnosti, o paměti a  historii a zejména o autorově vlasti v 70. a 80. letech 20. století.

Rodrigo Fresán (1963), argentinský spisovatel, novinář a  překladatel, žijící od roku 1999 v  Barceloně, je autorem desítky knižních titulů, v  nichž jsou znát vlivy popkultury, anglofonní literatury a science-fiction. Za román La parte inventada (Vymyšlená část, 2014) získal ve Francii cenu Roger Callois a  ve Spojených státech Best Translated Book Award. Mezi jeho přátele a  podporovatele patřil významný chilský spisovatel Roberto Bolaño.

Ze španělštiny přeložila Anna Melicharová

Váz., ISBN 978-80-7407-451-6, 248 stran, vychází 26. 4.