Vdovcovy paměti, Má vězení, Zpověď
Paul Verlaine

Tři autobiografické texty "knížete básníků" druhé poloviny devatenáctého století naznačují odpovědi na mnohé otázky týkající se jeho pohnutého osudu. Verlaine v těchto textech rozhodně nehodlal přinést své srdce na dlani, ale jen poodhrnout roušku tajemství obestírající jeho dramatický život.

Překlad Galina Kavanová.

Váz., rok vydání 2003, 280 stran, ISBN: 80-86379-53-1