La Casa Blů
Jorge Z. Pavlov

Jorge Z. Pavlov je původem Chilan, který od listopadu 1988 žije v Praze, kde v roce 1996 založil dnes už proslulý latinskoamerický bar La Casa Blů. Povídky, zdánlivě samostatatné, ale pod povrchem mnohonásobně propojené vracejícími se postavami i vypravěčskými hlasy, jsou spjaty jak s barem na pražském nároží ulic Bílkovy a Kozí, tak zejména s lidmi, kteří přispěli k jeho zrodu, pracovali v něm či do něj rádi chodili. V mozaice jejich osudů je zachycena atmosféra Prahy devadesátých let. Vychází v dvojjazyčné španělsko-české verzi.

Přeložila Dita Grubnerová

Váz., rok vydání, 334 stran, ISBN 80-86955-49-4