Devět bran, Chasidů tajemství
Jiří Langer

Příběhy a legendy ze života zbožných chasidů a rabína Jisachara Dov Rokeacha ve východní Haliči upoutají prazvláštními figurami věřících i zázračných duchovních z doby před první světovou válkou, které Jiří Langer v Belzu poznal. Svým odchodem do Haliče překvapil své přátele i svoji takřka asimilovanou židovskou rodinu z pražských Vinohrad. V roce 1913 se poprvé vydal do městečka Belz poznat chasidismus zblízka, „aby se vrátil do středověku, kde prostota vřelé víry, život v pokoře a víra v sílu modlitby byly spojeny s nevědomostí, zaostalostí a špínou, pro moderního člověka nemyslitelnou“. Sám Jiří Langer, „puzen tajemnou touhou“, svou cestu přiblížil čtenářům v úvodu knihy chasidských vyprávění Devět bran: „Neschůdná je cesta do říše chasidů. Cestovatel prodírající se houštinami pralesů, nezkušený a nedostatečně vyzbrojený, není větším odvážlivcem než ten, kdo se odhodlá vniknouti do světa chasidského, nevzhledné- ho, ba odpuzujícího svým podivínstvím. Jen málo dětí Západu tuto cestu vykonalo.“

130x200, váz., 334 stran, 2016

ISBN  978-80-7407-301-4