Apollinairovy Kaligramy jsou obrazové básně, verše zapsané do obrazů, které mají znázorňovat. Mnoho básní by bez výtvarného uspořádání bylo pro čtenáře nepochopitelných. K tomuto ojedinělému pokusu o zapsání poezie vedlo Apollinaira jeho kubistické a futorologické přesvědčení, které hlásal v předválečné Paříži v kruhu umělců, i jeho úzké přátelství s Pablem Picassem. Apollinairova hra s překvapivými obrazy a souvislostmi v mnohém ovlivnila poezii 20. století.

Poprvé vyšly Kaligramy až po Apollinairově smrti v roce 1918 a obsahují 80 básní, rozdělených do 6 oddílů. Přestože ovlivnily mnoho českých básníků, nebyly Kaligramy nikdy přeloženy do češtiny v původním grafickém zobrazení celé. Existuje pár básní přepsaných do obrazů zejména od Jiřího Konůpka, ale nikdo se nepokusil o obtížné převedení překladu do obrazců u celé sbírky. Autorem prvního českého překladu Kaligramů je básník, překladatel a pedagog Petr Šrůta.

Guillaume Apollinaire (1880–1918), francouzský básník polského původu byl jedním ze zakladatelů moderní poezie 20. století. Jeho básnické sbírky Pásmo a Alkoholy ovlivnily řadu českých básníků od Čapka po Nezvala. V zákopech první světové války byl raněn do hlavy a krátce po jejím skončení zemřel na epidemii španělské chřipky.

Přeložil Petr Šrůta 

Váz., 120x170, 208 stran

ISBN 978-80-7407-462-2

Ukázka

DUCH MRAKŮ Byl předvečer čtrnáctého července Okolo čtvrté hodiny odpolední Když jsem vyšel na ulici podívat se na kejklíře Tito lidé vystupující jen tak na ulici Začínají v Paříži být vzácní Za mého mládí jsme je vídali mnohem častěji než dnes Téměř všichni odešli z města pryč Prošel jsem bulvár Saint-Germain A na malém náměstí mezi Saint-Germain-des-Prés a sochou Dantona Potkal jsem kejklíře Tichý dav obstoupil je a čekal Udělal jsem si místo tak abych viděl vše Šílená závaží Belgická města vyzdvižená napřaženou rukou ruského dělníka z Longwy krava ta a hodiny Tvá kravata jak my si užíváme života Muž nosil též na zádech Odporný odstín svých plic Paže paže všude kolem na stráži Druhý kejklíř Oblečen jen ve svůj stín Pozoroval jsem jej dlouho Jeho tvář mi však uniká Je to muž bez hlavy Další jako darebák vypadal Ten indián dobrák i lump zároveň V kalhotách nafouklých a v ... více