Co je to liberální judaismus?
Pauline Bebe

Rok vydání: 2021
Počet stran: 208
Jazyk originálu: francouzština
Překladatel: Petr Himmel
Původní vydavatel: Calmann-Lévy
Rok původního vydání: 2005

Vyberte typ vydání

Pauline Bebe, jedna z prvních evropských rabínek, podává ve formě odpovědí na sedmdesát otázek základní informace o liberálním judaismu, reformním hnutí v židovské víře, k němuž se hlásí čím dále více židovských i nežidovských věřících. Od svých počátků v Německu v 18, století přes rozvoj reformního hnutí zejména v USA až po dnešek se liberální judaismus neustále vyvíjí a snaží se úvést do souladu židovskou víru se současným světem. Pauline Bebe se ve své knize věnuje hlavním zásadám hnutí, požadavkům na věřícího, dějinám liberálního hnutí až po zásady rovnoprávnosti pohlaví, obřady a liberální náboženskou praxi.

Pauline Bebe, jedna z prvních rabínek v kontinentální Evropě, studovala angličtinu a hebrejštinu a rabínkou byla ordinována v Londýně v roce 1990. Dnes působí jako rabínka židovské liberální komunity v Paříži. Co je to liberální judaismus? Je její třetí knihou, v roce 2001 vyšlel Slovník o ženách a judaismu a kniha o ženách v judaismu s názvem Žena (Iša).