Co je to liberální judaismus?
Pauline Bebe

Rok vydání: 2021
Počet stran: 208

Vyberte typ vydání

Pauline Bebe, jedna z prvních evropských rabínek, podává ve formě odpovědí na sedmdesát otázek základní informace o liberálním judaismu, reformním hnutí v židovské víře, k němuž se hlásí čím dále více židovských i nežidovských věřících. Od svých počátků v Německu v 18, století přes rozvoj reformního hnutí zejména v USA až po dnešek se liberální judaismus neustále vyvíjí a snaží se úvést do souladu židovskou víru se současným světem. Pauline Bebe se ve své knize věnuje hlavním zásadám hnutí, požadavkům na věřícího, dějinám liberálního hnutí až po zásady rovnoprávnosti pohlaví, obřady a liberální náboženskou praxi.

Pauline Bebe, jedna z prvních rabínek v kontinentální Evropě, studovala angličtinu a hebrejštinu a rabínkou byla ordinována v Londýně v roce 1990. Dnes působí jako rabínka židovské liberální komunity v Paříži. Co je to liberální judaismus? Je její třetí knihou, v roce 2001 vyšlel Slovník o ženách a judaismu a kniha o ženách v judaismu s názvem Žena (Iša).

Ukázka

57. Je Bůh sexista?

 

Při studiu zákonů týkajících se žen a jejich vývoje brzy zjistíme, že židovskou identitu, názory a etické formy ovlivňovaly civilizace, v nichž se židovský národ vyvíjel. Po celá staletí judaismus reprodukoval systémy patriarchálních společností, které ho obklopovaly, a dnes se moderní západní civilizace snaží tento systém změnit. Učenci a rabínské autority si často v tomto podstatném bodě, jakým je postavení ženy, protiřečili a vydávali protichůdná stanoviska. Z toho vyplývá, že halachický proces je proměnlivý, že ho vytváří lidé a že je tudíž omylný. V minulosti jistě docházelo k mnoha přehmatům a omylům, které se my dnes snažíme napravit. I my se můžeme dopouštět chyb, nicméně stojí za to riziko podstoupit než lpět na tradici a poslouchat zákony a příkazy, které jsou v rozporu s naším svědomím. Mnoho žen opustilo židovskou víru proto, že jim každé překročení prahu synagogy dávalo jasně na vědomí, že jsou jen ... více