Člověk revoltující
Albert Camus

V rozsáhlém filozofickém eseji Člověk revoltující (1951), který znamenal definitivní rozkol autora s J.-P.Sartrem a jeho žáky z řad francouzských levicových intelektuálů, si autor klade dodnes znepokojující otázky: Jak se bouřit, revoltovat, revolučně měnit svět, popírat cizí moc a autoritu, a nestát se přitom vrahem? Je možná nějaká čistá, rytířská forma revolty, která by se fatálně neposkvrnila revoluční krutostí a cynismem? Camus se pokusil očistit revoltu od krvavého stínu, který ji v dějinách vždy doprovázel.

Z francouzštiny přeložila Kateřina Lukešová. Váz., 360 stran, 2018

ISBN 978-80-7407-404-2