Sága o svatém Óláfovi
Snorri Sturluson

Vyberte typ vydání

Sága o svatém Óláfovi (Óláfs saga helga) z pera islandského autora 13. století Snorriho Sturlusona je nejznámější královskou ságou a nejslavnější z dochovaných staroseverských biografií norského krále Óláfa Haraldssona (ca 995 – 29. 7. 1030), ve své době známého také jako Óláf Tlustý. Po smrti získal přízvisko Óláf Svatý a stal se nejvýznamnějším norským světcem a patronem Norska. Snorri Sturluson na jeho životním příběhu mistrně ukazuje přerod mocichtivého dobyvačného vikinga v pokorného světce a zároveň detailně přibližuje historické události začátku 11. století. Sága tvoří nejdůležitější součást souboru královských ság Heimskringla („Okrsek zemský“) a vychází nyní v odborně zredigovaném překladu Ladislava Hegera.

Snorri Sturluson byl nejvýraznější postavou islandské politiky a literatury první poloviny třináctého století, posledního období samostatného islandského státu a zároveň doby vrcholného rozkvětu islandského písemnictví. V letech 1215–18 a 1222–31 zastával nejvyšší úřad v zemi, byl zákonopravcem altingu. Účastnil se bojů o vládu nad Islandem, vedoucích ke ztrátě nezávislosti na norském králi, a coby básník a učenec dovršil nejlepší tradice islandské literatury. Krom Heimskringly je mu připisováno autorství Ságy o Egilovi a tzv. prozaické či Snorriho Eddy.

Ze staroislandských originálů přeložil Ladislav Heger.

Redakci druhého vydání provedly Marie Novotná a Barbora Nováková.

ISBN: 978-80-7407-489-9  

Ukázka

35

Král Óláf tam nepobyl dlouhou dobu, když jednoho dne pozval k rozmluvě a na poradu svého otčíma Sigurða, svou matku Ástu a pěstouna Hraniho. Óláf se ujal slova a pravil: „Jak víte, vrátil jsem se sem do země, poté co jsem dlouhou dobu pobyl v cizině. Já a moji lidé jsme měli po celou tu dobu ke svému živobytí jen to, co jsme získali na loupežných výpravách, a mnohdy jsme museli dávat v sázku svůj život i duši. Nejeden muž, ač bez viny, kvůli nám přišel o majetek a někdy i o ži- vot. A přitom nad majetkem, nad kterým vládl můj otec a jeho otec a pak jeden z našich příbuzných za druhým a jehož jsem po rodu dědicem, vládnou cizinci. A ani to jim nestačí, neboť se zmocnili i statků nás všech příbuzných, kteří pocházíme po meči od Haralda Krásnovlasého. Některým něco nechali, jiným nenechali vůbec nic. ... více