Orientální povídky
Marguerite Yourcenarová

"Orientální povídky" nejsou všechny tak orientální, jak bychom si představovali - některé se odehrávají v Japonsku, Číně a Indii, jiné zase čtenáře přenášejí na Balkán. Poslední příběh je dokonce zasazen v Holandsku, do Orientu se malíř vrací pouze ve vzpomínkách. Podstatnější než konkrétní zeměpisné zasazení textů je však jejich duch a styl. Yourcenarová barvitým, silně obrazným jazykem rozvíjí autentické pověsti, mýty a pohádky, které našla v knihách nebo slyšela vyprávět. Příznačná je autorčina spřízněnost s východním myšlením, které se v jejím díle začalo výrazněji projevovat právě v předválečné době, a romantické ladění příběhů, jejichž jemná krása má pomoci zapomenout na strasti současnosti. Překlad Eva Schleissová. Váz., 104 stran, rok vydání 2005, ISBN: 80-86379-87-6
další informace, ukázka a medailon autorky: www.marguerite-yourcenarova.name