Žena, která napsala Bibli
Moacyr Scliar

Vyberte typ vydání

Vtipný příběh o ženě, která v harému krále Šalamouna soupeří s ostatními konkubínami o místo v loži slavného krále. Vzhledem k tomu, že jako jediná žena u Šalomounova dvora uměla číst a psát, způsobilo, že po několika humorných i napínavých peripetiích tuto inteligentní ženu král pověřil, aby v příbězích sepsala dosavadní dějiny lidstva. V jejím podání je řada biblických pasáží vyprávěna s neodolatelným humorem a ironickým nadhledem, ale vlastně bez jakéhokoliv zásadního zkreslení nebo posunu významu. Šalomounova intelektuálka sepisuje své vyprávění od počátků lidstva, ale hlavním obdobím, které má popsat, je doba krále Šalomouna a jeho otce, krále Davida. Své texty pak předkládá Šalomounovy redaktorskému posouzení, s nímž nad leckterou formulací živě diskutuje v obhajobě svých autorských postupů.

Moacyr Scliar (1937-2011) je považován za nejznámějšího a nejpřekládanějšího brazilského prozaika současnosti. Jeho rodiče přišli do Brazílie z Ruska. Scliar byl povoláním lékař, což se odrazilo i v jeho literární tvorbě. Jeho tvorbu ovlivnily především tři výrazné konkrétní zdroje: magický realismus, který mu ukázal, jak se dá cestou fantazie odpoutat od všední reality, a s odstupem jí tak lépe porozumět. Dále laické čtení Bible jako nevyčerpatelného zdroje podobenství. A konečně Franz Kafka jako autor i jako člověk, který se, podobně jako Moacyr Scliar, neustále vyrovnával se svým židovstvím. V českém překladu vyšla v roce 2010 Scliarova novela Leopardi Franze Kafky.

Z portugalštiny přeložila Lada Weissová.

200 stran, 200x130, vázaná s přebalem

ISBN 978-80-7407-476-9 

Ukázka

Druhý den jsem příběh přepsala tak, jak si přáli. Žena byla stvořena z Adamova žebra. Žena poslechla hada. Žena ochutnala ovoce ze stromu dobra a zla. Stručně řečeno: žena to všechno podělala. Pak přišlo na řadu vyprávění o jejich dvou synech, Kainovi a Abelovi (dva synové, žádná dcera, tudíž se nemohli množit ani incestem). Abel byl pastýř (ovcí, ne koz), Kain obdělával půdu; ti dva, místo aby založili rostlino-živočišnou výrobu, což by bylo logičtější i výnosnější, se hádali. Bůh, z důvodů známých jen jemu a starcům, nenašel zalíbení v Kainově oběti. Závist – a zločin. Krvavá lázeň pro potěchu zlomyslného dědka.

Z textu čišel vztek a potlačovaná nenávist.

Tím moje trápení neskončilo. Ve stejný den, kdy jsem psala o tom zločinu, jsem se od palácového sluhy dozvěděla, jak dopadl pasáček. Domnívala jsem se, že když odevzdal pergamen vojákům, nechali ho v klidu odejít.

Ale bylo to jinak, nejenže jim odmítl ... více