Kankán se svatozáří. Život a dílo Alfonse Muchy
Jiří Mucha

Vyberte typ vydání

Kankán se svatozáří u nás poprvé vyšel roku 1969 (v roce 1982 v přepraco­va­ném vydání pod názvem Alfons Mucha). Jedná se o biografický román o životě autorova otce. Jiří Mucha jako zkušený vypravěč poutavě líčí otcovy osudy od jeho narození do skromných poměrů rodiny ivančického soudního úředníka v roce 1860, přes jeho studia v Brně, Vídni a Mnichově až po pařížský vzestup, působení v Americe a závěr života v Čechách, kde tuto světovou secesní ikonu zastihla smrt na pokraji druhé světové války.

Alfons Mucha, který se stal v průběhu času stejně jako ostatní umělečtí velikáni spíše mýtem, zde slovy svého syna, příležitostně doplněnými o citace z malířových vlastních zápisků a memoárů, získává lidský rozměr. Vedle života Alfonse Muchy se ovšem autorovi daří také výstižně líčit společensko-politické podmínky a kulturní kontext prostředí, ve kterém se Mucha právě pohyboval, ať už to byla rakousko-uherská Morava, nebo Paříž během přerodu na moderní metropoli.

Váz., 352 stran, 32 stran barevných příloh, ISBN 978-80-7407-436-3

Ukázka

Otec se již nevrátil do pokojíku v impasse Mazagran ani na akademii Julian. Jel z nádraží rovnou až na Place saint sulpice a tam si hledal byt. Jako obyčejně vzal první, co se mu naskytlo. na rohu rue d’assas a rue Bara byl jeden z těch nesčetných hotýlků Latinské čtvrti s tmavým točitým schodištěm a s malými pokojíky vybavenými pouze postelí, stolkem a dvěma židlemi. skříně byly pokládány za zby tečný přepych. „najal jsem si pokoj ve druhém poschodí, v čísle jedna rue Bara, přímo vedle Lucemburské zahrady.

tehdy se ten kout jmeno val La Pepinière. Pro stravu jsem si chodil do malé jídelny v soused ním domě a dal jsem se zapsat do akademie colarossi, která byla v ne daleké rue de la Grande chaumière. od toho dne jsem se stal obyvatelem Latinské čtvrti.“

Každá generace na sklonku svého života tvrdí, že Latinská čtvrť jako taková přestala definitivně existovat. ... více