Květy zla
Charles Baudelaire

Vyberte typ vydání

Květy zla byly ve své době skandálním dílem, které kvůli často nemravnému a pohoršujícímu obsahu dostalo svého autora až před soud. Baudelaire zde vyjadřuje své zklamání ze světa rozehráváním temných tónů lidské duše a odhalováním věcí, od kterých se lidé raději odvracejí. Představuje i svou poetiku, která upřednostňuje dokonalou, hladkou a odtažitou krásu před přirozeností, jež ve francouzské dekadentní a symbolistické literatuře rezonovala ještě dlouhá desetiletí. Dílo neskutečně náročné po obsahové i formální stránce se stalo těžkým oříškem pro řadu českých překladatelů, zde jej po dlouhé době, kdy sbírka byla dostupná pouze jako neúplný výběr, přinášíme v kompletním převodu Svatopluka Kadlece.

Překlad Svatopluk Kadlec 

110x170,

brož.,

280 stran,

rok vydání 2015

ISBN 978-80-7407-254-3

Ukázka

Prodejná Musa
Ó Muso duše mé, jež sídlíš v palácích,
až v modrých večerech, kdy řádí metelice,
vyžene Borey zlý Leden na ulice,
zda budeš mít čím hřát pár modrých nohou svých?
Zda v nočních paprscích, jež vpouští okenice,
si vzkřísíš ramena, jak mramor plná rýh?
Zda vzlétneš k blankytům a sklidíš zlato s nich,
až spatříš s palácem svůj měšec vyprázdnit se?
Ach, musíš s večerem, jen kvůli krajíci,
tak jako ministrant brát kadidelnici
a zpívat Te deum, na které nedáš tuze,
jak chladná kejklířka se chlubit kouzlem pout
a smíchem plným slz, jež nelze postřehnout,
bys probouzela řev a jásot v sprosté luze.


Nehodný mnich
Zdi starých klášterů se skvěly, nikdy holé,
pyšnými obrazy se svatou Pravostí,
a vřelost výrazu, jenž patřil k jejich škole,
mírnila chlad těch ... více