Nezkrotitelná planeta
Amin Maalouf

Amin Maalouf je křesťan, chránící muslimské zájmy; jeho myšlenkové dědictví pochází z Orientu, přestože své naděje vždy vkládal do Evropy; je původem Libanonec, ale cítí se jako Evropan. Jeho vztek míří na nás všechny, ať žijeme na Západě, nebo na Východě, ať jsme kapitalisty, nebo marxisty; křesťany, muslimy nebo nevěřícími, přitom se ale nevzdává bezmezné víry v člověka. Ve své knize nás nutí zamyslet se nad námi samotnými, nad tím, kam jsme náš svět dovedli a proč se nevědomky snažíme sami sebe zničit. Výsledkem Maaloufova kritického pohledu je přesvědčení, že porušenost současného světa není ani tak důsledkem války civilizací, jako spíš jejich souběžným vyčerpáním pramenícím ze skutečnosti, že se Západ zpronevěřil svým demokratickým ideálům v zájmu zachování vojenské převahy, aby tím zakryl nedostatky své ekonomie a morální nedostatečnosti, zatímco Východ ztratil svoji patriotickou legitimitu a byl nucen uchýlit se k radikální cestě.

Amin Maalouf (Bejrút, 1948) je francouzsky píšící libanonský spisovatel a esejista. Po vypuknutí občanské války v Libanonu emigroval v roce 1976 do Francie, kde získal v roce 1993 Goncourtovu cenu za román La Rocher de Tanios (Taniosova skála) a v roce 2011 byl zvolen do Francouzské akademie do uvolněného křesla po Claude-Lévi Straussovi. Ve svých knihách, přeložených do více než dvaceti jazyků propojuje podobně jako Umberto Eco kulturní a historické znalosti s vypravěčským uměním. Kromě historických románů a esejů, v nichž má vždy na zřeteli společenský dopad díla, je například i autorem libreta k opeře finské skladatelky Kaiji Saariahové Láska zdaleka (poprvé uvedena v roce 2000 na Salcburském festivalu). Jeho první kniha Les croisades vues par les Arabes (Křížové výpravy očima Arabů, 1983) je věnována netradčnímu pohledu Arabů na křížové války, mezi nejznámější tituly Amina Maaloufa dále patří Léon l´Africain (Léon Afričan,1986), jediná doposud česky vydaná kniha Le Périple de Baldassare (Baltazorovo putování, Vyšehrad 2003), esej Les identités meurtrieres (Vražedné totožnosti, 1998) a jeho zatím poslední vydaná kniha Les Désorientés (Zmatení, 2012).

Z francouzštiny přeložila Kateřina Vinšová

váz., 248 stran

ISBN 978-80-7407-226-0