Pražský kabalista
Marek Halter

Na počátku historického románu z pražského židovského města stojí slib dvou přátel a domluvený sňatek jejich dětí. Jak už to ale bývá, člověk spřádá plány a Bůh je mění. Osudy Evy, vnučky slavného rabiho Lowa, a Davida Ganse, kabalisty a přítele slavného rabína, přímo ovlivní okolnosti vzniku i zániku Golema - bytosti, jíž rabi Low vdechl pomocí kabaly život, aby ochraňovala židovské město. Hrdinou příběhu ale není samotný rabín, ale právě David Gans, matematik, astronom a kabalista, jenž se stýká s Tycho Brahem, Johanesem Keplerem a ostatními učenci v rudolfinské Praze, a v neposlední řadě Eva, s níž přichází potichu, po špičkách do příběhu láska.

MAREK HALTER (1936), francouzský spisovatel polského původu, syn básnířky v jazyce jidiš a tiskáře. Za války rodina uprchla z varšavského ghetta na východ a válku přežila v drsných podmínkách v Uzbekistánu. Po roce 1950 Marek Halter přesídlil do Francie a začal se věnovat literatuře a rovněž veřejně působit v zájmu míru na Blízkém východě. Po Šestidenní válce uspořádal mírovou konferenci s mnohostrannou účastí a i nadále se angažoval v boji proti antisemitismu a rasismu. Je autorem dvaceti knih, většinou historických románů s náměty ze židovských dějin od dob Starého zákona do současnosti. Jeho rodinná sága Abrahamova paměť, zahrnující dvoutisíciletou historii, byla přeložena do mnoha jazyků. Česky vyšly dvě knihy z řady ženských postav v Bibli, Sára: biblické ženy, 2004 a Sipora: biblické ženy, 2006.

Z francouzštiny přeložila Dagmar Slavíkovská

Vázaná, 232 stran

978-80-7407-148-5