Lautréamont a Sade
Maurice Blanchot

Maurice Blanchot se vždy distancoval od hlavních myšlenkových proudů své doby, surrealismu a existencialismu, později i od fenomenologie Martina Heideggera. Dvě studie, které tvoří tuto knihu, se zabývají dříve opomíjenými a podceňovanými postavami z dějin literatury a filozofie, jejichž důležitost, ba neopominutelnost pro jakoukoliv moderní reflexi jazyka či racionality jasně vyvstala až po druhé světové válce.

Přeložila Marie Dospíšilová.

Brož., 300 stran, říjen 2008, ISBN: 978-80-7407-024-2