Francouzská literatura 19. století
André Lagarde

Dějiny literatury – Antologie Textová analýza

Prestižní kniha dějin literatury představuje v mnoha vrstvách devatenácté století ve francouzské literatuře od romantismu po symbolismus. Teoretické pasáže o směrech či autorech jsou prokládány úryvky z děl v nejlepších českých překladech. Vodítka a otázky k literárním úryvkům, určené čtenářům i vyučujícím, jsou ideální cestou k interpretaci textu a správnému vnímání a chápání literatury.

Přeložili Jiří Našinec, Jiří Pelán, Aleš Pohorský a kol.

Vázaná, 560 stran + 58 stran obrazové přílohy, říjen 2008, ISBN: 978-80-7407-026-6