Exily a úkryty v české krajině
Václav Vokolek

Kniha je útvarem na pomezí eseje a umělecké publicistiky. Václav Vokolek, výtvarník, spisovatel a publicista, pravidelně publikující v celé řadě kulturních periodik, se tentokrát zabývá tématem úkrytů a skrýší, v nichž se uchovávala česká kultura, myšlení a víra. Takto si nacházeli úkryty, ať už nucené či dobrovolné, v české krajině například členové jednoty bratrské na hoře Karmel u Boleslavi, ale v novodobých dějinách i autorův otec básník Vladimír Vokolek v Rychnově u Děčína, Emil Juliš v Mostu nebo Jakub Deml v Tasově. S fotografickým doprovodem. Váz., 208 stran + 40 stran fotografické přílohy, rok vydání 2006, ISBN 80-86955-24-9