Ulice zvaná Mamila
Viktor Fischl

Ulice zvaná Mamila je novou prózou Viktora Fischla, dosud publikovanou jen v hebrejštině – do češtiny ji přeložil sám autor. I v ní se objevují postavy a motivy, prolínající celým Fischlovým dílem, které čtenář zná z Dvorních šašků či Jeruzalémských povídek. Tvář ulice se zcela promění průběhem a vlivem šestidenní války v r. 1967, která fatálně zasáhne do životů všech jejích obyvatel. Zároveň je Ulice zvaná Mamila básnickým holdem městu měst, věčnému Jeruzalému. Váz., 158 stran, rok vydání 2006, ISBN:80-86955-13-3