Kuropění
Viktor Fischl

Lyrické vyprávění stárnoucího vesnického doktora, plné moudrosti a autorovy nostalgie po české krajině. Hrdinou příběhu je kohout Pedro, "bojovník mávající na barikádách praporem svého chvostu", doktorův věrný druh, jeho optimistické alter ego a partner v dialogu. Viktor Fischl připojil k textu ve formě doslovu doposud nepublikovaný esej o malíři Janu Kristoforim, jehož ilustrace najde čtenář i v této knize. Váz., 208 stran, rok vydání 2005, ISBN: 80-86379-93-0