Petr Vok z Rožmberka
Milan Švankmajer

Vyberte typ vydání

Populárně-naučná monografie o posledním Rožmberkovi popisuje život posledního rožmberského vládce  jihočeského dominia. O Vokovi panuje řada legend a mýtů, které ho popisují jako prostopášníka a flamendra, k čemuž přispělo i populární filmové zpracování. Autor však vylíčil jeho osud a postoje jako komplikovanější, než by se z tohoto obrazu mohlo na první dojem zdát. Kniha například zmiňuje významnou skutečnost, že se Petr Vok přiklonil k evangelíkům, kterým pomáhal nejen finančně, ale podílel se i na prosazení Rudolfova majestátu, který potvrzoval náboženskou svobodu v Čechách.

Milan Švankmajer (1928–2003), český historik, který se specializoval na ruské novověké dějiny. Působil jako vědecký pracovník, začátkem normalizace byl z politických důvodů propuštěn. Poté pracoval v knihovně, kde také pod pseudonymem Anežka Svobodová sepsal knihu Petr Vok z Rožmberka. Po sametové revoluci vedl Ústav dějin střední a východní Evropy a i v důchodovém věku přednášel. 

ISBN: 978-80-7407-440-0

288 stran 

Ukázka

ROŽMBERK „PIKHARTEM“

Řekli jsme již, že základním problémem a konfliktem českého a evropského 15. a 16. století byl spor o víru. Zde, v tomto zápase pro nás a naši dobu často již málo pochopitelném a srozumitelném – musíme hledat odpověď na mnohé z problémů a konfl iktů té doby. Spor o víru byl především sporem o svobodu svědomí, dobovou podobou boje proti všem formám útisku. Právě v tomto sporu byl znovu a znovu napadán, rozbíjen a bořen středověký obraz světa, jak jej vytvořila církev. Věci dospěly až tak daleko, že Th eodor Beza, ženevský kazatel a nástupce Kalvínův, učil, že vladaře, protivícího se zákonu božímu, je možno odstranit. Bylo to „svatokrádežné“ protivení se církevnímu učení o moci panovníků, neboť „král z milosti Boží“ se vlastně nemohl protivit zákonu božímu a cokoliv činil, bylo v souladu s tímto zákonem, neboť byl ustaven „z milosti Boží“.

Bezovo učení bylo útokem na samotné ... více