Bartolomějská noc, zločin v zájmu státu
Arlette Jouannová

Bartolomějská noc je stěžejní událostí vztahu mezi protestanty a katolíky v kontextu francouzských i evropských dějin. Nečekané rozuzlení napjaté situace, jejíž řešení měla přinést svatba Markéty z Valois s Jindřichem Navarrským 18. srpna 1572 v Paříži, překvapilo protagonisty obou soupeřících stran. Šest dní po svatbě, která se měla stát aktem usmíření mezi katolíky a hugenoty, jsou nejdříve v Paříži a posléze v celé Francii s posvěcením Královské rady masakrováni hugenoti po tisících. Jak se mohlo předpokládané náboženské usmíření zvrhnout ve vraždění? Arlette Jouannová zkoumá dodnes přijímané příčiny masakru, kterými jsou historicky tradované machinace Kateřiny Medicejské, spiknutí katolického Španělska, či obava krále z reformovaného náboženství, a dochází k závěru, že bezprostřední podnět k represivnímu zásahu státu dal sám král Karel IX. obávající se o suverenitu své vlády.

Přeložila Věra Dvořáková
Váz., 414 stran

ISBN 978-80-7407-084-6

Kniha vychází 2. prosince 2010