Tvář baroka
Zdeněk Kalista

Vydání své poslední knihy Tvář baroka v mnichovském nakladatelství Arkýř se Zdeněk Kalista už nedočkal, zemřel jen několik měsíců před tím. Baroko a jeho duchovní rozměr zaměstnávalo Kalistu už od třicátých let, ale teprve v Tváři baroka nabývají jeho úvahy působivě emotivního, osobního rázu. Kalista zkoumá svůj vlastní vztah k barokní epoše a uvědomuje si, že "základ mého vnitřního spříznění s barokem leží v principech, které utvářely jak charakter můj, tak charakter jeho, tedy nikoli v činitelích vnějších... nýbrž v osudových danostech hlubinného rázu." A onou "osudovou daností" je Kalistovi snaha "poznat Boha skrze tento svět... zastihnout v přirozeném nadpřirozené."

Váz., 208 stran, rok vydání 2005, ISBN: 80-86379-90-6