Elementární částice
Michel Houellebecq

Francouzský bestseller, který vynesl autorovi celosvětový ohlas a uprostřed tápající a nevýrazné francouzské literatury zapůsobil jako časovaná bomba. Na pozadí příběhu dvou nevlastních bratrů, přísně deterministického vědce na jedné straně a sexuálního štvance na straně druhé, neúprosně tepe degeneraci mravů v západní Evropě. Houellebecq střídá pronikavé analýzy s klasickými románovými pasážemi a pokouší se o jakýsi všeobjímající historický průzkum vývoje mravů a důvodů současného individualismu, vedoucí k poněkud vědeckofantastickému vyústění, v němž oba hlavní protagonisté hrají svou nezaměnitelnou roli.

Z francouzštiny přeložil Alan Beguivin

brož., 300 stran

ISBN 978-80-7407-160-7