Případy soudce Ti: Smrt mistra v go
Frédéric Lenormand

Vyberte typ vydání

Jediným vzrušením ve vzdálené provincii s drsným podnebím je pro místní úředníky vášeň pro strategickou hru go. Soudce Ti hořce vzpomíná na luxus hlavního města a oddanost úřadníků této hře považuje za marnotratné plýtvání časem, ale pouze do chvíle, kdy pochopí, že hra úzce souvisí se sérií vražd, k nimž v provincii nedávno došlo. Soudce Ti rozehrává nebepečnou partii, na jejímž výsledku závisí několik lidských životů.

Z francouzštiny přeložily Věra Dvořáková a Marta Darom

ISBN  978-80-7407-172-0

Ukázka

I.

Soudce Ti udělá rozhodnutí, jež má nečekané následky;

objeví podivný kraj.

 

Soudce Ti se usadil v Pej-čou, městečku na samé hranici říše, sotva před pár týdny, ale připadalo mu, jako by od chvíle, kdy opustil civilizaci, tak jak ji odjakživa znal, uběhlo tisíc let. Městečko se tyčilo uprostřed roviny, jejíž suchopár byl dokonalým obrazem holé bídy celého regionu. Výraz „bohy opuštěná země“ nepřipadal soudci nikdy přiléhavější.

Jednou v daleké budoucnosti se jistě i tady budou prostírat nespočetná pole a tyčit se pro slávu veliké Číny skvostné svatostánky a krásné domy. Prozatím to všechno představovalo jen obrovský úkol, a ten byl svěřen jemu.

Opevnění z nepálených cihel měla sice skoro všechna čínská města, bylo to dědictví z pradávných časů, tady však odpovídalo nutné potřebě. Barbaři nebyli daleko, muselo se počítat s tím, že mohou na křehkou baštu říše Tchangů kdykoli zaútočit. Právě hradby, jak se Ti přesvědčil, když si ... více