Venuše v kožichu / Venus im Pelz
Leopold von Sacher-Masoch

Právě na základě tohoto klasického díla světové literatury vznikl na konci 19. století pojem „masochismus“.
Autor v knize líčí příběh Severina, pro něhož vrchol štěstí představuje úplné podrobení se své vyvolené Wandě a touha stát se jejím otrokem. Ta proto přejímá dominantní roli a ke svému překvapení v ní nachází uspokojení. Jejich vztah se stává čím dál vypjatějším a brzy začíná být jasné, že spěje ke katastrofálnímu konci... Základním kamenem knihy rozhodně nejsou explicitní erotické scény – autor se soustředí na psychologii svých postav, otevírá čtenáři dveře do jejich světa a umožňuje mu porozumět jejich pohnutkám.

Překlad Gabriela Veselá

Brož., 110x180, 324 stran, 2015