Skotské pohádky / Scottish Fairy Tales

Dvojjazyčné vydání určené pro mírně pokročilé obsahuje lexikální a gramatický komentář pod čarou a slovní zásobu v kontextu.

Přeložila Lenka Smetanová.

Brož., 168 s., ISBN  978-80-7407-218-5