Mozartova cesta do Prahy / Mozart auf der Reise nach Prag
Eduard Mörike

Půvabná novela o Mozartově cestě do Prahy, kam se skladatel vydal na podzim roku 1787 s ženou Konstancií uvést premiéru Dona Giovanniho. Během zastávky v hostinci U Bílého koně, poblíž jistého zámku, se šel Mozart projít do zámecké zahrady. Tam v zamyšlení utrhl ze stromu ovoce, za což ho sluha vyplísnil, protože ovoce bylo určené k večerní svatební hostině. Mozart napsal omluvu na zámek a byl ihned pozván na slavnost, kde se ukázal jako vynikající společník.

Eduard Friedrich Mörike (1804–1875), německý romantický básník, prozaik a překladatel, vrcholný představitel tzv. švábské romantiky. Jeho tíhnutí k harmonii je někdy označováno za literární biedermeier. Po studiu teologie v Tübingenu působil jako kněz na různých místech ve Wurttembersku a od roku 1834 devět let jako farář poblíž Weinsbergu. Pro nemoc se místa vzdal, žil v ústraní a vyhýbal se společenským stykům.

Přeložila Marie Kornelová, brož., 214 stran

ISBN  978-80-7407-081-5

Kniha vychází 17. listopadu 2010