Dvě pražské povídky / Zwei Prager Geschichten
Rainer Maria Rilke

Dvě povídky z raného Rilkova tvůrčího období vyšly doposud česky pouze jednou, v roce 1908 v Ottově nakladatelství. Rilke v nich popisuje prostředí, které důvěrně zná, totiž Prahu konce 19. století, a problém, který se ho osobně dotýká: vztahy mezi Čechy a Němci. Důvody neshod a neporozumění vidí Rilke na straně radikálních Čechů a především studentů. Nový český překlad je součástí dvojjazyčného, česko-německého vydání, doplněného pro studijní účely gramatickým a lexikálním komentářem pod čarou. Pro středně pokročilé.

Přeložila Alena Bláhová

Brož. 294 stran