Člověk revoltující (2007)
Albert Camus

V rozsáhlém filozofickém eseji Člověk revoltující (1951), který znamenal definitivní rozkol autora s J.-P.Sartrem a jeho žáky z řad francouzských levicových intelektuálů, si autor klade dodnes znepokojující otázky: Jak se bouřit, revoltovat, revolučně měnit svět, popírat cizí moc a autoritu, a nestát se přitom vrahem? Je možná nějaká čistá, rytířská forma revolty, která by se fatálně neposkvrnila revoluční krutostí a cynismem? Camus se pokusil očistit revoltu od krvavého stínu, který ji v dějinách vždy doprovázel. Z francouzštiny přeložila Kateřina Lukešová. Váz., 336 stran, rok vydání 2007, ISBN 978-90-96955-55-1