Chvalořečení
Michel Tournier

V osmdesáti dvou zdánlivě disparátních krátkých textech esejistické povahy se Michel Fournier (narozen roku 1924 v Paříži), francouzský publicista a romanopisec, s láskyplnou zvídavostí a žasnoucí otevřeností zabývá nejrůznějšími věcmi, bytostmi, přírodními jevy, historickými událostmi, zvláštními vlastnostmi lidí, zvířat i věcí. Od způsobu chůze čtyřnožců, důležitosti kolene, přílivu a odlivu, vzájemné nenávisti stromů v lese se autor přes Tři krále a Ludvíka Svatého dostane v závěru až k postavám proslaveným i zničeným medializací, jako jsou či byli Sacha Guitry, lady Diana či Michael Jackson. Originální postřehy prokládá zajímavými fakty a vytváří pestrou mozaiku světa, vždy nového a překvapivého pro každého, kdo dokáže neotřele vnímat. Z francouzštiny přeložily Věra Dvořáková a Jarmila Fialová. Váz., stran 330, rok vydání 2007, ISBN 978-80-86955-57-5