Jean-Philippe Toussaint (nar.1957 v Bruselu) navazuje jak na francouzský „nový román“, tak na slavné autory absurdních dramat, na existencialismus i na hnutí OULIPO. Román Utíkat by měl být součástí budoucí volné tetralogie, započaté titulem Milovat se (Garamond 2004). Téma ošidné zdánlivosti povrchních dojmů, nezadržitelného uplývání času či spletitosti mezilidských a partnerských vztahů výrazně prosáklo do stylu, věty nesou náboj energie, odrážejí obrazy či barvy, pocity a nálady, vyprávění překotně, dýchavičně prchá. Jakmile se čtenář poddá proudu slov, ponesou ho bez zastávky až k poslední stránce.

Přeložila Jovanka Šotolová.

Váz., rok vydání 2006, 110 stran, ISBN 80-86955-44-3