Strakatý pás/The Adventure of the Speckled Band
Arthur Conan Doyle

Arthur Conan Doyle: Strakatý pás / The Adventure of the Speckled Band

K případu spojenému se známou rodinou Roylottů ze Stoke Moranu v Surrey došlo na samém počátku přátelství doktora Watsona se Sherlockem Holmesem, v době, kdy ještě coby¨dva svobodní mládenci bydleli společně v Baker Street. „Byli jsme zavázáni mlčením,“ vypráví v úvodu Watson, „a teprve nyní mne předčasná smrt dámy, jíž jsme přísahali, slibu zprostila. Je snad jen dobře, že fakta konečně vyjdou najevo, neboť … o smrti doktora Grimesbyho Roylotta panuje tolik pověstí, že celá záležitost působí ještě příšerněji než pravda.“

Společně s tímto případem jsou do souboru zařazeny ještě povídky Inženýrův palec a Dům u měděných buků.