Vrah v dešti / Killer in the Rain
Raymond Chandler

Druhé vydání povídky Vrah v dešti, která patří do tzv. předmarlowského období. Soukromý detektiv je Antonem Dravecem pověřen sledováním jeho dcery, s níž přítel Steiner nezachází zrovna v rukavičkách. Zatímco detektiv hlídá před domem, ozvou se výstřely: Steiner je zabit a detektivovi začíná běžná rutina…

Přeložil Tomáš Korbař.

Brož., rok vydání 2008, stran 128, ISBN 978-80-7407-003-7