Keltské pohádky / The Celtic Fairy Tales

Výbor obsahuje keltské pohádky, sebrané etnologem Josephem Jacobsem a vydané v Británii koncem 19. století. Pohádky budou jistě objevem nejen pro studenty anglistiky, ale i pro čtenáře, neboť většina z nich (Vypravěč v úzkých, Munachar a Manachar, Beth Gellert aj.) je u nás zcela neznámá.

Přeložila Jiřina Zachová.

Brož., 224 stran, rok vydání 2006, ISBN 80-86955-16-8