Proměna / Die Verwandlung
Franz Kafka

Slavná povídka o existenciální proměně Řehoře Samsy v brouka. První německo-české vydání dvojjazyčné řady doplněné lexikálním a gramatickým komentářem. 

Přeložil Vladimír Kafka

Brož., 152 stran, rok 1. vydání 2002, ISBN: 80-86379-43-4