Arkticke Safari

Novinky

Brzy vyjde

Nejprodávanější


 

Aktuality

Bestseller loňského roku Mazl tov bude mít pokračování.

Bestseller loňského roku Mazl tov o zkušenosti Belgičanky s židovskou ortodoxní komunitou v Antverpách bude mít příští rok pokračování s názvem Minjan. Kniha sleduje osudy rodiny Schneiderových od New Yorku po Izrael. 

více

Ukázky, recenze

Kankán se svatozáří. Život a dílo Alfonse Muchy

Otec se již nevrátil do pokojíku v impasse Mazagran ani na akademii Julian. Jel z nádraží rovnou až na Place saint sulpice a tam si hledal byt. Jako obyčejně vzal první, co se mu naskytlo. na rohu rue d’assas a rue Bara byl jeden z těch nesčetných hotýlků Latinské čtvrti s tmavým točitým schodištěm a s malými pokojíky vybavenými pouze postelí, stolkem a dvěma židlemi. skříně byly pokládány za zby tečný přepych. „najal jsem si pokoj ve druhém poschodí, v čísle jedna rue Bara, přímo vedle Lucemburské zahrady.

tehdy se ten kout jmeno val La Pepinière. Pro stravu jsem si ... více

Mazl tov

První půlhodinu jsem seděla naproti panu Schneiderovi v místnosti, kterou nazýval „pracovna“ a která se nacházela v zadním traktu přízemí hned vedle výtahu.

Výtah! Neměla jsem tušení, že něco tak pošetilého je vůbec možné, že ve městě bydlí lidé, kteří si do domu pořídí výtah, aniž by měli nějaký hendikep.

Chodidla se mi ztrácela ve vysokém bílém koberci, který působil impozantně. Moje máma dávala přednost dlažbě: stačilo na kachle vylít kýbl mýdlové vody a bylo vytřeno.

V tomhle domě byly všechny chodby vystlány dlouhovlasým bílým kobercem.

Na zdi v chodbě se míhaly videozáběry ulice zabírané z různých úhlů pohledu. Objevila ... více

Arktické safari a jiné povídky z Grónska

Alexandr

Herbert myslel na Alexandra často. Vydržel nad tím hloubat celé hodiny, jak se mu po něm stýská, a připadal si bolestně osamělý. Nejhorší to bylo, když za velkých zimních bouří seděl zavřený v chatě. Poslouchal, jak ve štítě příšerně kvílí vítr, a vzpomínal na mnohé příjemné chvíle, které s Alexandrem zažili. Tehdy po svém kamarádovi toužil skoro zoufale.

Alexandr do Herbertova života vstoupil jednoho teplého srpnového dne. A odešel z něj jedné ledově studené dopolední hodiny v únoru. Než se cesty těch dvou rozdělily, bydleli spolu na stanici Guess Grave půl roku. Už to samo o sobě bylo dost ... více

Řecké mýty. Filosofie a mytologie

Význam Odysseovy cesty Z Tróje do Ithaky neboli od chaosu k harmonii

Odysseova dobrodružství jsou velmi zábavná i pro čtenáře neznalého jejich fi losofi ckého rozměru, ten však při nezasvěcené četbě o mnoho přichází. Dobrodružství krále Ithaky odhalí svůj hlubší význam pouze v perspektivě fi losofi e života, tedy kosmické moudrosti, v perspektivě nově a poutavě defi novaného dobrého života smrtelníků nebo zkrátka v perspektivě laické (nenáboženské) spirituality, jejímž je Odysseus v dějinách myšlení Okcidentu prvním představitelem. Pokud dobrý život smrtelníků znamená život v harmonii s řádem světa, který Řekové nazývají kosmos, pak je Odysseus archetyp autentického mudrce, který ví, ... více