Putzi, Hitlerův pianista a mecenáš
Thomas Snégaroff

Putzi, Hitlerův pianista a mecenáš
Putzi, Hitlerův pianista a mecenáš Hitler prožíval období skryté činnosti. Byl na svobodě, ale jeho stranu rozpustili. Toho dne se Putzimu svěřil s tím, že puč ho poučil o tom, že skončila doba státních převratů, že síla spočívá v rukou vlády u moci, je tedy potřeba se k moci probojovat přes volební urny. Jistoty, o nichž tušil, že v budoucnu nabudou zásadního významu, se vynořovaly uprostřed oceánu zmatení. (...) Bez Putziho by se Führerovi takový vzestup nepodařil. Putzi také věděl, že Hitler naléhavě potřebuje peníze. V březnu 1923 ho přišel požádat o vysokou sumu Hitlerův četař z doby první světové války Max Amann. Jednalo se o zaplacení dvou rotaček, potřebných k obnovení vydávání tiskového orgánu nacistického hnutí Völkischer Beobachter. Helene se proti tomu ze všech sil ohradila: peníze potřebují na velký dům v Mnichově, který Putzi slíbil koupit. Jenže touha zalíbit se Hitlerovi byla silnější než manželčiny nářky. Dohadování ukončil záchvat vzteku, Putzi křičel, že ty peníze jsou jeho a že si s nimi udělá, co uzná za vhodné.