O knihkupectví

Knihkupectví nabízí výběr toho podstatného na knižním trhu a pomáhá tím čtenáři v lepší orientaci ve vycházejících novinkách.

Zaměřujeme se na českou a světovou beletrii (zejména francouzskou a izraelskou), dětskou literaturu, ale i detektivky a thrillery .

Širokou nabídku nových knih doplňuje malý antikvariát, zaměřený především na obory sociálních věd: filosofii, sociologii, historii, antropologii a politologii od převážně od francouzských autorů. Nejpočetněji jsou zastoupeny tituly autorů: Claude-Lévi Strauss, Michel Foucault, Paul Ricoeur, Gilles Deleuze, Gaston Bachelard, Roland Barthes, Georges Duby, Paul Veyne, Emmanuel Lévinas, Gilles Lipovetsky, Jacques Le Goff, Paul Virilio.

Otevírací doba: pondělí až pátek od 10 do 18 hodin.

Adresa: Bubenečská 10, Praha 6 (pár kroků od metra Hradčanská).

Telefon:  222 314 295

E-mail: knihkupectvi@e-garamond.cz