Život na úvěr

Život na úvěr

Jindřich Flusser
Mimo edice
Cena 280 Kč
koupit

Autobiografie Jindřicha Flussera líčí nejen drastické poměry a mezilidské vztahy v nacistických koncentračních táborech, v nichž měl budoucí lékař několikrát doslova „štěstí v neštěstí“, ale uvádí také jeho četné úvahy o životě, osudu a „lidství“.

Vyprávění začíná transportem z Terezína na jaře 1944, odkud autor odjel spolu s rodiči a manželkou do „rodinného“ tábora v Osvětimi. Díky vlastní prozřetelnosti se zde vyhnul zplynování, o kterém rozhodoval nechvalně proslulý doktor Mengele. A i poté vícekrát unikl smrti jen o vlásek. Kniha končí osvobozením tábora Buchenwald, ve kterém Flusser pomáhal Antonínu Kalinovi se záchranou téměř tisícovky židovských dětí.

Autor knihu sepsal po válce ve třetí osobě, když pro něj ještě byly vzpomínky příliš bolestivé, až později se rozhodl převést text do ich-formy, toho už se ale nedožil. Udělali to tedy za něj potomci, podobně jako doplnění poznámkami a vysvětlivkami. Doslov napsal publicista a novinář Stanislav Motl.

„Nevím ještě …, že to tak bývá, že za svobodu se platí životem, že levněji není k mání. Nevím … že jiní zaplatili i za mě … že žiju na dluh, na úvěr. Budu mít kdy ho splatit a budu vědět jak?“

Jindřich Flusser (1917–1994)

Po maturitě na německém reálném gymnáziu v Praze začal studovat medicínu na Univerzitě Karlově. Po uzavření vysokých škol (1939) pracoval mimo jiné jako pedikér, později vyučoval v kroužcích pro židovské děti. Od prosince 1941 vězněn v Terezíně, od května 1944 v Osvětimi, konce války se dočkal v Buchenwaldu, kde pomáhal se záchranou zhruba tisícovky vězněných chlapců. Poté, co složil rigorózní zkoušky, pracoval na III. interní klinice v Praze, později působil jako ředitel zdravotního střediska a primář I. interního oddělení nemocnice Na Bulovce. V 60. letech začal překládat německou poezii (H. Heineho, E. Kästnera, R. M. Rilkeho). Dlouhodobě spolupracoval s Československým rozhlasem, pro jehož literární oddělení připravil řadu pořadů. Ukázky z překladů a články publikoval časopisecky, zážitky z koncentračních táborů vycházely na pokračování v Židovských ročenkách.

Váz., 240 stran, ISBN 978-80-7407-437-0< zpět