Svět modliteb

Svět modliteb

Elie Munk
Kochavim
Cena 550 Kč
koupit

Kniha Svět modliteb rabína Elieho Munka je do dnešní doby považována za nejlepší komentář siduru – knihy židovských modliteb, který byl napsán v jiném jazyce než hebrejštině. Zároveň hluboce náboženský a filosofický komentář k denním a svátečním modlitbám pomáhá k porozumění a plnému pochopení textu modliteb. Kniha obsahuje rozsáhlé pasáže siduru, jež slouží jako základ k Munkovým komentářům a které uvádíme v překladu rabína Karola Sidona knižně poprvé. Součástí českého vydání je i rozsáhlý heslář osob a zdrojů na závěr knihy. 


Elie Munk (1900–1981), francouzský rabín německého původu, se narodil v Paříži v rabínské rodině. Vystudoval fi losofi i na berlínské univerzitě a ve svých 28 letech dokončil své nejvýznamnější dílo Svět modliteb. Před válkou odešel do Paříže, kde se stal rabínem synagogy v rue Cadet, poté uprchl do Švýcarska a v roce 1973 se přestěhoval za rodinou do Spojených států, kde také zemřel. Jeho dalším významným dílem je komentář k Pěti knihám Mojžíšovým s názvem Hlas Tóry.


Z francouzštiny přeložil Leo Pavlát, modlitby z hebrejštiny přeložil Karol Sidon.

 ISBN 978-80-7407-459-2

Váz., 504 stran, 140x205< zpět