Skandál v Čechách / A Scandal in Bohemia

Skandál v Čechách / A Scandal in Bohemia

Arthur Conan Doyle
Bilingua (dvojjazyčné)
Cena 69 Kč


Holmesovský příběh, který jistě upoutá českého čtenáře svým zeměpisným určením – ale je třeba ho hned na úvod zklamat: Čechy zde nepředstavují zemi rakousko-uherského mocnářství, ale jakýsi pohádkový útvar. Doyle byl znám svým rezervovaným postojem k ženám, a v kontextu jeho tvorby je proto tento příběh o milostném vzplanutí panovníka k prohnané Ireně Adlerové zcela ojedinělý.

Z angličtiny přeložila Zora Wolfová.

Brož., stran 246, rok vydání 2007, ISBN 978-80-86955-83-4

 < zpět