Sága o svatém Óláfovi

Sága o svatém Óláfovi

Snorri Sturluson
Mimo edice
Cena 320 Kč
koupit


Sága o svatém Óláfovi (Óláfs saga helga) z pera islandského
autora 13. století Snorriho Sturlusona je nejznámější královskou
ságou a nejslavnější z dochovaných staroseverských biografií
norského krále Óláfa Haraldssona (ca 995 – 29. 7. 1030), ve své
době známého také jako Óláf Tlustý. Po smrti získal přízvisko
Óláf Svatý a stal se nejvýznamnějším norským světcem a patronem
Norska. Snorri Sturluson na jeho životním příběhu
mistrně ukazuje přerod mocichtivého dobyvačného vikinga
v pokorného světce a zároveň detailně přibližuje historické
události začátku 11. století. Sága tvoří nejdůležitější součást
souboru královských ság Heimskringla („Okrsek zemský“)
a vychází nyní v odborně zredigovaném překladu Ladislava
Hegera.
 
Snorri Sturluson byl nejvýraznější postavou islandské politiky
a literatury první poloviny třináctého století, posledního
období samostatného islandského státu a zároveň doby vrcholného
rozkvětu islandského písemnictví. V letech 1215–18
a 1222–31 zastával nejvyšší úřad v zemi, byl zákonopravcem
altingu. Účastnil se bojů o vládu nad Islandem, vedoucích ke
ztrátě nezávislosti na norském králi, a coby básník a učenec
dovršil nejlepší tradice islandské literatury. Krom Heimskringly
je mu připisováno autorství Ságy o Egilovi a tzv. prozaické
či Snorriho Eddy.
 
Ze staroislandských originálů přeložil Ladislav Heger.
Redakci druhého vydání provedly Marie Novotná a Barbora Nováková.
 
ISBN: 978-80-7407-489-9
 

 


< zpět