Řád německých rytířů

Řád německých rytířů

Henry Bogdan
Historica


Historik Henry Bogdan, specialista na dějiny střední a východní Evropy, představuje jasně a uceleně významný rytířský řád, jehož dějiny sahají od křižáckých válek až do dvacátého století. Řádu německých rytířů, který dostal za své zásluhy v křižáckých válkách lénem území severního Pruska, se podařilo v průběhu několika století vybudovat na tomto území středověký mocenský útvar, jehož moc sahala daleko za hranice řádu a stala se později základem Pruska. Kniha Henryho Bogdana je první česky vydanou knihou o tomto rytířském řádu.

 

Přeložil Tomáš Kybal

Vázaná, 256 stran

 

ISBN 978-80-7407-063-1< zpět