Pohádky amerických indiánů / American Indian Fairy

Pohádky amerických indiánů / American Indian Fairy

Margaret Comptonová
Bilingua (dvojjazyčné)
Cena 198 Kč


Margaret Comptonová při psaní sbírky Pohádky amerických indiánů čerpala nejen z širokého spektra kulturně-regionálních tradic severoamerických indiánských kmenů, ale například i z antropologických studií
či zpráv americké vlády. Autentičnosti díla napomáhá i fakt, že autorka v textu zachovala některé barvité prvky, které jiní sběratelé folkloru a autoři knih pro děti a mládež často vynechávali, mezi jinými například groteskní monstra či postavy převlečené za opačné pohlaví. Příběhy mohou být lákavé i svým vyzněním, často atypickým pro čtenáře zvyklého na tradiční bajky a vyprávění o zvířatech.
Překlad Martina Kollinerová
110x180, brož., 200 stran, 2015
ISBN 978-80-7407-252-9 


< zpět