Jak rabíni dělají děti

Jak rabíni dělají děti

Delphine Horvilleurová
Kochavim
Cena 260 Kč
koupit

Tato kniha je pohledem reformního judaismu na mnohá témata současného světa, jakými jsou předávání dědictví, vztah rodičů a dětí a sexualita. Odvážné interpretace základních kapitol Starého zákona jsou zároveň obhajobou matriarchálního náboženství, v němž získávají posvátné texty zcela nové významy. Svoji otevřenou vizi náboženství ilustruje Delphine Horvilleurová brilantně na několika příbězích z knihy Genesis, zejména na Adamovi a Evě a Kainovi a Ábelovi, prvních rodičích a dětech. Autorka se v nich zamýšlí nad dnes problematickými otázkami identity a přenosu náboženského odkazu a tvrdí, že k předávání dědictví by nemělo docházet pouhým překlápěním uzavřené identity. Naopak se musí vydávat cestou částečné nevěrnosti, nenadálými změnami, překvapivými skutečnostmi a odchylkami z cesty, jak tomu bylo dřív a je tomu i dnes. Tradice se totiž nejlépe obnovuje, pokud je neuzavřená, ve skocích, změnách a ve styku s okolním světem, který s sebou přináší otevřenost k neznámému.

Delphine Horvilleurová (1974 v Nancy) je reformní rabínka a novinářka, pracuje pro Francouzské liberární židovské hnutí (MJIF) a řídí časopis Tnu'a. Vydala knihu V rouše Evině, ženskost, stud a judaismus. Nábožensky je činná v synagoze v XV. pařížském obvodě.

ISBN: 978-80-7407-454-7 < zpět