Evangelium podle Piláta

Evangelium podle Piláta

Eric-Emmanuel SchmittV románu Evangelium podle Piláta (fr. vydání 2000) Schmitt interpretuje pochyby o vlastním osudu a poslání Ježíše Krista (v knize jménem Ješua) a následně popisuje strach, který se zmocní Piláta Pontského a Heroda při pátrání po zmrtvýchvstalém Ježíši. Poté co v Ješuovi odhalí jeho bratranec Jochanan mesiáše, začne se kolem nepříliš zručného tesaře vytvářet hlouček učedníků. Ješua, který v sobě mesiáše necítí, uprchne na poušť, kde v sobě nalezne Boha, ale vzápětí je touto hříšnou a zpupnou myšlenkou natolik vnitřně zdeptán, že až do své smrti o sobě bude pochybovat. Bez přesvědčení a veden pouze intuicí vezme na sebe roli, kterou mu ostatní určili. Je zajat a ukřižován. Originalita postavy Ješuy spočívá kromě jiného v tom, že odmítá tvrzení: Bůh to tak chce, a řídí se pouze svými vlastními pocity, strachem z bolesti, ale je to nakonec bytostně on sám, kdo se rozhodne vzít na sebe připravenou roli. Překlad Zora Obstová a Helena Beguivinová. Váz., 204 stran, rok vydání 2005, ISBN 80-86955-01-X


< zpět